15 tuổi có được quyền đứng tên sổ đỏ?

Nay tôi muốn cho con tôi đứng tên sổ đỏ một thửa đất mà trước đây hai vợ chồng đã mua. Xin hỏi, con tôi mới 15 tuổi thì có được pháp luật cho phép đứng tên chủ quyền sổ đỏ hay không?

Luật sư Hồ Thị Phùng Hân, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời như sau:

Hiện nay Luật Đất đai 2013 không quy định độ tuổi để được đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng (QSD) đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (hay còn gọi là sổ đỏ), còn Luật Dân sự 2005 (có hiệu lực vào thời điểm người cha mất) có quy định về năng lực hành vi dân sự.

Cụ thể, tại Điều 20 Luật Dân sự 2005 quy định về năng lực hành vi dân sự của người chưa thành niên từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ 18 tuổi như sau: “… Người từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ 18 tuổi khi xác lập, thực hiện giao dịch dân sự phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý, trừ giao dịch nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày phù hợp với lứa tuổi hoặc pháp luật có quy định khác…”. Trong trường hợp khác “… người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi có tài sản riêng bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, có thể tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự mà không cần phải có sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác…”.

Từ quy định trên có thể thấy người chưa thành niên (dưới 18 tuổi) cũng là đối tượng được xác lập quyền sở hữu tài sản được hình thành từ thừa kế, tặng cho, chuyển nhượng... và hoàn toàn có thể đứng tên trên giấy chứng nhận QSD đất, sở hữu tài sản.