154 loại hải sản miền Trung khuyến cáo chưa được ăn-P6

Dưới đây là danh sách 154 loại hải sản tầng đáy thường gặp ở vùng biển từ Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế chưa đủ an toàn của Viện nghiên cứu hải sản.

154 loại hải sản miền Trung khuyến cáo chưa được ăn-P6 ảnh 1

154 loại hải sản miền Trung khuyến cáo chưa được ăn-P6 ảnh 2

>>Xem tiếp phần 7<<