2 chính sách mới về công chức, viên chức có hiệu lực từ tháng 7

0:00 / 0:00
0:00
 (PLO)- Từ tháng 7-2022, một số chính sách liên quan đến công chức, viên chức sẽ chính thức có hiệu lực.

Hỗ trợ học phí đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài

Thông tư 30/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên (bao gồm giảng viên là viên chức), cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đại học đáp ứng đổi mới căn bản, toàn diện 2019 – 2030, có hiệu lực từ 20-7 tới.

Theo khoản 1 Điều 3 Thông tư này, giảng viên đi đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ ở nước ngoài toàn thời gian theo Đề án trên sẽ được hỗ trợ các khoản chi phí sau:

Học phí: Thanh toán theo hợp đồng ký kết với cơ sở đào tạo nước ngoài hoặc theo mức mà cơ sở đào tạo nước ngoài thông báo trong giấy báo tiếp nhận học viên. Mức hỗ trợ tối đa không quá 25.000 đô la Mỹ/người/năm học.

Nếu mức học phí cao hơn mức trên thì người học phải tự chi trả hoặc do trường đại học cử giảng viên đi học mức chênh lệch này.

Chi phí làm hộ chiếu, visa: Nếu cấp mới hộ chiếu, phí cấp là 200.000 đồng/lần cấp; cấp lại do bị hỏng/bị mất: 400.000 đồng/lần cấp; lệ phí cấp visa theo hoá đơn thực tế của nước mà người học được cử đi đào tạo.

Sinh hoạt phí: Cấp theo thời gian học thực tế ở nước ngoài, tính từ ngày nhập học cho đến khi kết thúc khoá học; nếu đi Ấn Độ, Trung Quốc mức sinh hoạt phí là 455 USD/người/tháng; đi Mỹ là 1300 USD/người/tháng…

Bảo hiểm y tế bắt buộc: Thanh toán theo quy định của nước sở tại nhưng không quá 1000 USD/người/năm. Nếu muốn mua ở mức cao hơn thì phải tự bù vào phần chênh lệch.

Tiền vé máy bay đi và về (hạng phổ thông): Được cấp một lượt vé từ Việt Nam đến nước học tập và từ nơi học tập về Việt Nam trong toàn bộ thời gian đào tạo.

Ngoài ra, học viên được hỗ trợ chi phí đi đường với mức 100 USD/người/toàn bộ thời gian đào tạo.

Hướng dẫn xếp lương công chức kế toán, thuế, hải quan

Từ 18-7 tới, Thông tư 29/2022 của Bộ Tài chính về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương ngạch công chức ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ sẽ chính thức có hiệu lực.

Thông tư mới đã không còn yêu cầu các chứng chỉ tin học, ngoại ngữ trong phần tiêu chuẩn trình độ đào tạo của các ngạch công chức chuyên ngành thuế, kế toán, hải quan.

Theo đó, công chức là kế toán viên, kiểm tra viên thuế, kiểm tra viên hải quan chỉ cần có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm và có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng, kỹ năng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và tương đương.

Kế toán viên trung cấp chỉ cần có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.

Kiểm tra viên trung cấp thuế, kiểm tra viên trung cấp hải quan chỉ cần có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm.

Cũng theo Thông tư 29/2022 công chức thuế, hải quan, kế toán được xếp lương như sau:

- Công chức ngạch kiểm tra viên cao cấp thuế, kiểm tra viên cao cấp hải quan: Có hệ số lương 6,2 - 8,0; ngạch kế toán viên cao cấp có hệ số lương từ 5,75 - 7,55.

- Công chức ngạch kiểm tra viên chính thuế, kiểm tra viên chính hải quan: Có hệ số lương 4,4 - 6,78; ngạch kế toán viên chính có hệ số lương 4,0 - 6,38.

- Ngạch kế toán viên, kiểm tra viên thuế, kiểm tra viên hải quan: Có hệ số lương từ 2,34 - 4,98.

- Ngạch kế toán viên trung cấp, kiểm tra viên trung cấp thuế, kiểm tra viên trung cấp hải quan: Có hệ số lương từ 2,1 - 4,89.

- Ngạch nhân viên hải quan, nhân viên thuế: Có hệ số lương từ 1,86 - 4,06.

Lưu ý, trường hợp công chức chưa đủ tiêu chuẩn, điều kiện để chuyển xếp lương vào ngạch công chức chuyên ngành (mới) theo quy định thì tiếp tục được xếp lương theo ngạch công chức hiện hưởng trong thời hạn năm năm kể từ ngày 18-7-2022.