Những ai được nghỉ 4 ngày dịp lễ 2-9?

Những ai được nghỉ 4 ngày dịp lễ 2-9?

(PLO)- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan đơn vị Nhà nước sẽ được nghỉ bốn ngày liên tục từ 1-9 đến hết ngày 4-9-2022.
Quy định mới về nâng bậc lương

Quy định mới về nâng bậc lương

(PLO)-  Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư (văn bản hợp nhất số 2/VBHN-BNV) hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.