Hỏi giùm bạn

2 điều kiện để người ở trọ đăng ký thường trú từ 1-7

Tôi vào TP.HCM làm việc từ năm 2018. Do sinh sống lâu dài nên chủ nhà trọ đồng ý để tôi được đăng ký thường trú tại nơi ở trọ vào tháng 8 tới, khi tôi đã tạm trú được ba năm. Tôi được biết từ ngày 1-7 tới thì Luật Cư trú năm 2020 sẽ có hiệu lực và quy định điều kiện để người ở trọ được đăng ký thường trú.

Vậy xin hỏi, nếu sau ngày 1-7 mà tôi muốn đăng ký thường trú thì cần điều kiện gì?

Bạn đọc Phùng Huy (Quận Phú Nhuận, TP.HCM)

Luật sư Phạm Minh Tâm, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Luật Cư trú năm 2020 có hiệu lực từ ngày 1-7 tới. Theo khoản 3 Điều 20 của luật này, công dân được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ khi đáp ứng hai điều kiện sau đây:

Thứ nhất, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý cho đăng ký thường trú tại địa điểm thuê, mượn, ở nhờ và được chủ hộ đồng ý nếu đăng ký thường trú vào cùng hộ gia đình đó.

Thứ hai, nơi ở thuê, ở nhờ bảo đảm điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu do HĐND cấp tỉnh quy định và không thấp hơn 8 m2 sàn/người.

Luật Cư trú năm 2020 không còn phân biệt về điều kiện đăng ký thường trú tại tỉnh và tại TP trực thuộc trung ương. Trước đây, theo Luật Cư trú năm 2006, chỉ có công dân đăng ký thường trú tại nơi ở thuê, ở nhờ tại TP trực thuộc trung ương mới cần đáp ứng về diện tích nhà ở tối thiểu. 

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm