4 cấp độ hoạt động tại công sở, giao thông, dạy học tại TP.HCM

(PLO)- Theo Quyết định 3900, hoạt động tại TP.HCM ở các cơ quan công sở, giao thông và dạy học trực tiếp được phân theo 4 cấp độ dịch.
4 cấp độ hoạt động tại công sở, giao thông, dạy học tại TP.HCM  ảnh 1