9 hành vi bị cấm về việc đi nước ngoài với công chức TP.HCM

Theo quy định này, có chín hành vi bị nghiêm cấm đi nước ngoài như tự ý đi nước ngoài mà không xin phép cơ quan chủ quản, cấp có thẩm quyền; tự ý ở lại nước ngoài quá thời gian quy định mà không xin phép; mang theo tài liệu mật của Đảng, Nhà nước, cơ quan, đơn vị đi nước ngoài khi chưa được sự cho phép của cấp có thẩm quyền; mang theo vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật, phương tiện nghiệp vụ, tiền, tài sản được cơ quan, đơn vị giao quản lý.

Một hành vi khác cũng bị nghiêm cấm, đó là sử dụng ngân sách nhà nước để đi nước ngoài về việc riêng. Ngoài ra, sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ vào mục đích kinh doanh hoặc đi nước ngoài về việc riêng; đi nước ngoài về việc riêng nhưng kinh phí do các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong nước và ngoài nước đài thọ (trừ trường hợp có thư mời đích danh hoặc do trúng thưởng chương trình khuyến mãi, chương trình trúng thưởng của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong nước và ngoài nước)… cũng bị cấm.

Không trung thực trong việc kê khai mục đích đi nước ngoài, đi không đúng quốc gia đến đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép cũng bị nghiêm cấm.

Ngoài chín hành vi bị cấm này, UBND TP cũng sẽ không xét duyệt đi nước ngoài về việc công đối với cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian bị xử lý kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.

Người được cử đi nước ngoài về việc công không quá hai lần/năm, trường hợp đặc biệt quá hai lần/năm và thật cần thiết cho công việc chuyên môn phải xin ý kiến của chủ tịch UBND TP. Không bố trí hai lãnh đạo chủ chốt của một cơ quan, đơn vị, địa phương cùng tham gia một đoàn đi công tác nước ngoài. Người giữ chức vụ lãnh đạo do Thành ủy, UBND TP quản lý đi nước ngoài không quá 10 ngày làm việc trong một chuyến đi.

Thủ tướng phát động Tết trồng cây Xuân Quý Mão

Thủ tướng phát động Tết trồng cây Xuân Quý Mão

(PLO)- Lễ phát động Tết trồng cây là hoạt động cấp quốc gia mở đầu trong cả nước nhằm thực hiện chương trình "Vì một Việt Nam xanh" trong năm 2023 với mục tiêu trồng mới 22,5 triệu cây xanh.