9,1 triệu lượt hộ vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội

Theo báo cáo được công bố tại buổi họp báo tổng kết 5 năm hoạt động của ngân hàng, ngày 3/9 ở Hà Nội,

Nguồn vốn của ngân hàng đã giúp gần 1,4 triệu hộ vượt qua ngưỡng nghèo, tạo thêm 1,9 triệu việc làm mới và xây dựng hơn 820.000 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

Tính đến 30/6/2008, tổng dư nợ của Ngân hàng Chính sách Xã hội đạt 42.200 tỷ đồng, tăng gấp gần 5 lần trong 5 năm, trong đó 90% là dành cho chương trình hỗ trợ hộ nghèo, vùng khó khăn, học sinh, sinh viên và giải quyết việc làm.

Từ đầu năm đến nay, ngân hàng cũng đã giải ngân 11.000 tỷ đồng trong kế hoạch cho vay 16.000 tỷ đồng của năm 2008.

Ngân hàng cũng cho biết tỷ lệ sử dụng nguồn vốn đạt trên 95%, tỷ lệ thu lãi cũng đạt trên 95% số lãi dự thu. Tỷ lệ nợ xấu, nợ quá hạn đã giảm mạnh, từ 13,75% vào đầu năm 2003 xuống còn 2% vào cuối năm 2007.

Số khách hàng còn dư nợ đến nay là 6 triệu hộ, tăng hơn 3,2 triệu hộ so với thời điểm nhận bàn giao. Mức dư nợ bình quân một hộ nghèo được nâng lên từ 2,5 triệu đồng vào năm 2003 lên 7 triệu đồng vào năm 2008.

Tuy nhiên, Ngân hàng Chính sách Xã hội cũng cho biết trên thực tế, chỉ có 30% trong tổng vốn 45.000 tỷ đồng của ngân hàng là nguồn vốn ổn định, còn lại 70% là do ngân hàng đi vay và huy động trên thị trường.

Để bổ sung và đa dạng hoá nguồn vốn, sắp tới Ngân hàng sẽ phát hành trái phiếu huy động vốn từ dân cư, từ các doanh nghiệp, đồng thời huy động vốn thông qua dịch vụ thanh toán và tăng cường tiếp cận các nguồn vốn nhân đạo, ODA.

Theo TTXVN