Agribank – TOP10 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2021

Là định chế tài chính - ngân hàng thương mại Nhà nước chủ lực phát triển kinh tế xã hội đặc biệt đối với khu vực “Tam nông”, Agribank đứng trong TOP10 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2021 theo bảng xếp hạng VNR500-TOP500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam do Vietnam Report và báo VietnamNet xếp hạng, công bố.

Bảng xếp hạng VNR500 là kết quả nghiên cứu và đánh giá độc lập của Công ty CP Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) và Báo VietnamNet thực hiện dựa trên các tiêu chí về: doanh thu, lợi nhuận, tốc độ tăng trưởng, tổng tài sản, số lượng nhân viên.

Trong bảng xếp hạng VNR 500 năm 2021, Agribank đứng trong TOP10 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, đứng đầu hệ thống ngân hàng thương mại, khẳng định uy tín và vị thế hàng đầu của Agribank trong cộng đồng doanh nghiệp, có hoạt động ổn định và hiệu quả, đóng góp to lớn vào phát triển kinh tế xã hội đất nước.

Có được kết quả trên là sự nỗ lực, quyết tâm của toàn hệ thống Agribank luôn bám sát chủ trương của Đảng, Chính phủ, NHNN, Hội đồng thành viên, ban điều hành Agribank, tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh doanh.

Năm 2021, kết quả kinh doanh của Agribank: tổng tài sản đạt 1,68 triệu tỷ đồng; nguồn vốn đạt trên 1,58 triệu tỷ đồng; tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt trên 1,31 triệu tỷ đồng, trong đó gần 70% dư nợ cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong dư nợ tín dụng “Tam nông” tại Việt Nam; lợi nhuận đạt 14.500 tỷ đồng; hệ thống rộng lớn với 2.300 điểm giao dịch, có mặt trên khắp vùng, miền huyện đảo cả nước với gần 4 vạn cán bộ, nhân viên.

Bên cạnh đó, trong năm 2021 Agribank thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu của một định chế tài chính lớn của Nhà nước trong việc điều chỉnh giảm lãi suất, phí dịch vụ thanh toán hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19 lên đến 7.000 tỷ đồng. Cụ thể: gần 3,2 triệu khách hàng được miễn giảm lãi, với tổng số tiền lãi đã giảm hơn 5.200 tỷ đồng (lớn nhất trong hệ thống NHTM); thực hiện cơ cấu lại nợ, miễn giảm lãi, phí với tổng số tiền trên 48.110 tỷ đồng. Agribank là ngân hàng duy nhất thực hiện miễn, giảm lãi đối với toàn bộ khách hàng theo phương thức trực tuyến;Tiên phong thực hiện miễn 100% phí dịch vụ chuyển tiền trong nước; triển khai nhiều chương trình tín dụng có quy mô lớn với lãi suất ưu đãi dành cho mọi thành phần kinh tế.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm