Ai được miễn lệ phí cấp CCCD gắn chip?

Đến tháng 6-2021, tôi đủ 25 tuổi và tôi đã được cấp căn cước công dân (CCCD) năm 21 tuổi. Nay, tôi muốn đổi sang CCCD gắn chip. Tôi nghe nói nếu cấp đổi CCCD khi 25 tuổi thì không phải mất phí.

Xin hỏi, thông tin trên có đúng hay không? Trường hợp nào thì người dân được miễn lệ phí cấp CCCD? Nếu phải đóng phí thì mức phí tôi phải đóng là bao nhiêu?

Bạn đọc Trần Bảo (Bình Dương)

Luật sư Lê Văn Hoan, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Theo Luật Căn cước công dân và Thông tư 59/2019 của Bộ Tài chính, công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên khi làm thủ tục đổi, cấp lại thẻ CCCD phải nộp lệ phí thẻ CCCD.

Tại Điều 5 Thông tư 59/2019 của Bộ Tài chính có nêu rõ các trường hợp công dân được miễn lệ phí cấp CCCD và không phải đóng phí cấp CCCD. Cụ thể như sau:

1. Các trường hợp được miễn lệ phí cấp CCCD:

- Đổi thẻ căn cước công dân khi Nhà nước quy định thay đổi địa giới hành chính.

- Đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân cho công dân là bố, mẹ, vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của liệt sỹ; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; con dưới 18 tuổi của thương binh và người hưởng chính sách như thương binh; bệnh binh; công dân thường trú tại các xã biên giới; công dân thường trú tại các huyện đảo; đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; công dân thuộc hộ nghèo theo quy định của pháp luật;

- Đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân cho công dân dưới 18 tuổi, mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa.

2. Các trường hợp không phải nộp lệ phí cấp CCCD:

- Công dân từ đủ 14 tuổi trở lên làm thủ tục cấp thẻ CCCD lần đầu.

- Đổi thẻ CCCD theo quy định khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi, đủ 60 tuổi. Đây là những độ tuổi phải đổi thẻ CCCD - theo Điều 21 của Luật CCCD.

- Đổi thẻ CCCD khi có sai sót về thông tin trên thẻ do lỗi của cơ quan quản lý CCCD.

Như vậy, trường hợp anh Bảo làm thủ tục cấp CCCD gắn chip khi đủ 25 tuổi thì không phải nộp lệ phí làm thẻ.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm