Ai được ưu đãi vay vốn khi đi lao động nước ngoài?

Bạn đọc Nguyễn Văn Huy (huyvan…@yahoo.com)

Luật sư Nguyễn Tri Đức, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Theo khoản 2 Điều 1 Nghị định 74/2014 (sửa đổi, bổ sung Nghị định 61/2015) quy định: Mức vay tối đa cho người lao động (NLĐ) vay vốn ưu đãi để đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng là 100 triệu đồng, quy định cũ là 50 triệu đồng. Thời hạn vay vốn tối đa 120 tháng.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Chính sách xã hội cũng có Hướng dẫn 7886 vào ngày 24-10, quy định về nghiệp vụ cho vay với NLĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Theo đó, sáu đối tượng NLĐ sau đây được hỗ trợ vay vốn với lãi suất ưu đãi khi muốn đi xuất khẩu lao động:

- NLĐ thuộc hộ nghèo theo chuẩn nghèo được Thủ tướng Chính phủ quy định từng thời kỳ.

- NLĐ thuộc diện hộ cận nghèo theo chuẩn cận nghèo được Thủ tướng Chính phủ quy định từng thời kỳ.

- NLĐ là người dân tộc thiểu số.

- NLĐ là thân nhân của người có công với cách mạng được UBND xã xác nhận.

- NLĐ bị thu hồi đất.

- NLĐ tại các huyện nghèo có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Trong đó, NLĐ bị thu hồi đất bao gồm: NLĐ thuộc hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đã được Nhà nước giao đất nông nghiệp theo quy định (trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân là cán bộ, công nhân viên của nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp) khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp mà được bồi thường bằng tiền đối với diện tích đất nông nghiệp thu hồi. NLĐ thuộc hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất ở kết hợp kinh doanh, dịch vụ mà phải di chuyển chỗ ở.

Lãi suất cho vay ưu đãi đối với NLĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng bằng lãi suất cho vay vốn đối với hộ nghèo. Hiện nay lãi suất cho vay hộ nghèo là 6,6%/năm.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm