Ai là người được hưởng tiền tuất hằng tháng?

Cho tôi hỏi từ lúc chú tôi mất thì bao lâu mới làm thủ tục nhận tử tuất? Tôi nghe nói một năm sau ngày chú mất thì mới có thể nộp hồ sơ làm thủ tục nhận tử tuất một lần, như vậy có đúng không?

Những trường hợp nào được nhận tuất một lần và những trường hợp nào được nhận tuất hằng tháng?

Bạn đọc có địa chỉ email thanhhan…@gmail.com

Bảo hiểm xã hội TP.HCM trả lời: Khi bạn tập hợp đủ hồ sơ theo quy định thì được nộp hồ sơ giải quyết chế độ tuất, không phải chờ sau một năm mới nộp hồ sơ như hưởng trợ cấp BHXH một lần. Thời gian giải quyết hồ sơ tuất theo quy định là 10 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Người đang hưởng lương hưu khi chết thì thân nhân sẽ được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng, bao gồm: 1. Con chưa đủ 18 tuổi. 2. Vợ từ đủ 55 tuổi trở lên. 3. Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng trên độ tuổi lao động hoặc bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. 

Nếu không có thân nhân hưởng tiền tuất hằng tháng hoặc có thân nhân thuộc diện hưởng trợ cấp tuất hằng tháng nhưng có nguyện vọng hưởng trợ cấp tuất một lần (trừ trường hợp con dưới sáu tuổi, con hoặc vợ hoặc chồng mà bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên) thì sẽ được giải quyết tuất một lần.