Ăn 10 cây gỗ rừng rưng rưng gỡ 1 cuốn lịch

Theo cáo trạng, từ ngày 26-1-2018 đến 1-2-2018, Cò đã thuê nhiều người khai thác trái phép 10 cây gỗ (nhóm III và VI) tại khu vực rừng sản xuất tự nhiên ở tiểu khu 186, lâm phần do UBND xã Hà Tây quản lý.

Ăn 10 cây gỗ rừng rưng rưng gỡ 1 cuốn lịch ảnh 1
Bị cáo Lê Trần Cò (trái) tại tòa.

Cò bán số gỗ trên được 15 triệu đồng, trả công cho người làm thuê xong còn 7,4 triệu đồng Cò tiêu xài. Cơ quan chức năng xác định khối lượng gỗ bị chặt là 14,245 m3 (cùng 1,7 ster củi), tổng giá trị gần 49 triệu đồng, giá trị thiệt hại về môi trường hơn 146 triệu đồng.