An Giang miễn 3 tháng tiền nước sạch cho hộ nghèo

Ngày 8-5, thông tin từ UBND tỉnh An Giang cho biết tỉnh vừa có quyết định về việc miễn, giảm giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh An Giang do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, tỉnh An Giang quyết định miễn tiền sử dụng nước sạch cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đồng thời, giảm giá tiêu thụ nước sạch cho các khu cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19 (bao gồm các khu cách ly tập trung là các cơ sở lưu trú được cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập) với mức giá thu là 3.600 đồng/m3.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng quyết định giảm 5% giá tiêu thụ nước sạch so với giá quy định tại Quyết định số 23/2015 của UBND tỉnh ban hành giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh An Giang cho các mục đích sử dụng còn lại gồm: phục vụ sinh hoạt các hộ dân cư, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp (bao gồm cả trường học, bệnh viện, phục vụ mục đích công cộng), hoạt động sản xuất vật chất và kinh doanh dịch vụ.

Thời hạn áp dụng chính sách miễn giảm được tính trong thời gian ba tháng là tháng 4, 5 và 6-2020.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm