An Giang ra mắt Trung tâm điều hành thông minh

An Giang ra mắt Trung tâm điều hành thông minh

(PLO)- Trung tâm điều hành thông minh của An Giang sẽ thực hiện việc tổng hợp, phân tích đánh giá dữ liệu lớn, giúp các cấp lãnh đạo có cái nhìn tổng quan, toàn diện về mọi mặt hoạt động kinh tế xã hội theo thời gian thực.