Từ khóa:

#ảnh hưởng COVID-19
Tìm thấy 11 kết quả
Nguồn thu VFF giảm 6% do COVID-19

Nguồn thu VFF giảm 6% do COVID-19

(PL)- Tại cuộc họp Ban chấp hành VFF cho biết dự kiến nguồn thu của VFF trong năm 2020 giảm 6% do ảnh hưởng của COVID-19.