Từ khóa:

#Anh
Tìm thấy 612 kết quả
Anh ký thỏa thuận gia nhập CPTPP

Anh ký thỏa thuận gia nhập CPTPP

(PLO)- Sau quá trình đàm phán, Anh vừa ký thỏa thuận gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) tiến tới chính thức trở thành thành viên của khối.