Anh triển khai lực lượng giám sát Dark Web

Dark Web là những nội dung trên mạng Internet chỉ có thể truy cập thông qua các phương thức đặc biệt như Tor. Người dùng thông thường không thể tìm kiếm các trang này bằng các bộ tìm kiếm thông thường như Google hay Bing.

Đây là công cụ thường dùng của các nhà báo, các nhóm hoạt động chính trị hoặc đơn giản là người quan tâm về bảo mật cá nhân. Tuy vậy, đây cũng là nơi các nhóm tội phạm mạng dùng để buôn bán ma túy, thông tin bị đánh cắp hoặc lưu trữ và truyền bá phim ấu dâm.

Anh triển khai lực lượng giám sát Dark Web ảnh 1

 Để trấn áp các loại tội phạm trên Dark Web, Anh vừa chính thức thành lập một đơn vị nhằm tập trung tiếp cận vào vấn đề lạm dụng tình dục trẻ em trên mạng.

Được biết đơn vị đặc nhiệm mạng này đã hoạt động một khoảng thời gian trước khi ra mắt chính thức. Năm 2014, Thủ tướng Anh David Cameron đã thông báo kế hoạch thành lập nhóm này tại hội nghị toàn cầu về bảo vệ trẻ em trực tuyến. Theo đó, Thủ tướng Anh nhấn mạnh việc Dark net đang được tội phạm ấu dâm sử dụng và gọi đây là những góc đen tối nhất của mạng Internet.

Theo Giám đốc GCHQ Robert Hannigan, đơn vị mới này không chỉ có nhiệm vụ giám sát nội dung tình dục trẻ em trên Dark Web, mà còn “tăng cường khả năng phát hiện và ngăn chặn tội phạm nghiêm trọng.” Đây là lần đầu tiên GCHQ hoạt động ngoài phạm vi an ninh quốc gia và phòng chống khủng bố.
Giám đốc NCA, tướng Keith Bristow trong thông báo thành lập đơn vị cho biết: “Sự nở rộ của các kênh truyền thông trực tuyến đã mang lại nhiều lợi ích lớn lao cho xã hội. Tuy nhiên, nó cũng giúp bọn tội phạm có thêm nhiều cách thức chia sẻ thông tin, các kế hoạch hành động trong đó có cả lạm dụng tình dục trẻ em và tìm kiếm đối tượng. Đơn vị hoạt động hỗn hợp mới thành lập này là một bước phát triển thực sự mới mẻ khi sử dụng kỹ năng của các cơ quan an ninh nhằm tiếp cận các vụ án phức tạp và nguy hiểm nhất trên mạng”.