Bà Rịa-Vũng Tàu ra chỉ thị mạnh mẽ quản lý dự án đầu tư công

Mới đây, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành chỉ thị đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý đầu tư công trên địa bàn.

Theo đó, tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương triển khai thực hiện, lập kế hoạch và cam kết tiến độ khởi công, giải ngân cho từng dự án trong năm 2021, giai đoạn 2021-2025 báo cáo UBND tỉnh.

Kiểm điểm nếu không hoàn thành giải ngân

Trong đó nêu rõ tiến độ công việc, bảo đảm khởi công các công trình trong 6 tháng đầu năm và giải ngân vốn đầu tư được bố trí trong năm theo đúng quy định. Phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện, lập kế hoạch giải ngân của từng dự án, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho từng dự án.

Trường hợp không hoàn thành kế hoạch giải ngân theo tiến độ đề ra, kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu, cá nhân liên quan. Nếu kết quả giải ngân năm 2021 đạt dưới 100% thì không xét thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ cho người đứng đầu và các cá nhân liên quan...

Bên cạnh đó, với các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng, phải khẩn trương hoàn thành quyết toán dự án, giải ngân hết số vốn cho các nhà thầu theo hợp đồng. Chủ động rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền điều chuyển kế hoạch vốn của các dự án chậm tiến độ thực hiện và giải ngân sang các dự án khác có nhu cầu, có tiến độ giải ngân tốt, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng.

Bà Rịa-Vũng Tàu ra chỉ thị mạnh mẽ quản lý dự án đầu tư công ảnh 1

Một tuyến đường đang thi công tại xã Long Sơn, TP Vũng Tàu. Ảnh: TK

UBND tỉnh Bà Ria-Vũng Tàu cũng nêu rõ quan điểm phải kiểm soát chặt chẽ việc lập, thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Để hiệu quả phải lựa chọn nhà thầu tư vấn có năng lực trong việc lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, dự án đầu tư và chịu trách nhiệm trước người quyết định đầu tư về quy mô, tổng mức đầu tư và hiệu quả của dự án. Không sử dụng vật liệu, thiết bị đắt tiền, lãng phí làm tăng tổng mức đầu tư bất hợp lý. Kiên quyết loại bỏ những dự án đầu tư không đạt các tiêu chí về hiệu quả kinh tế - xã hội.

Cấp huyện cùng với các chủ đầu tư ưu tiên tập trung thực hiện công tác bồi thường GPMB của các dự án trên địa bàn. Đối với các dự án theo tuyến như đường giao thông, kênh mương, đường ống cấp thoát nước... phải thực hiện GPMB dứt điểm theo từng đoạn, không ảnh hưởng đến tiến độ thi công xây lắp và phù hợp với khả năng nguồn vốn phân bổ cho dự án.

Đồng thời chỉ được tổ chức đấu thầu và triển khai thi công khi đã thực hiện xong công tác GPMB trong phạm vi gói thầu. Các địa phương và các chủ đầu tư phải kịp thời báo cáo và kiến nghị tỉnh xử lý những vướng mắc vượt thẩm quyền.

 Rà soát những dự án đầu tư công có thể kêu gọi xã hội

Tỉnh cũng đề nghị các chủ đầu tư sử dụng vốn ngân sách cấp tỉnh và cấp huyện thường xuyên rà soát những dự án đầu tư công có thể kêu gọi xã hội hoá. Công khai minh bạch danh mục đầu tư, kể cả các dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư để các doanh nghiệp có khả năng đầu tư tham gia theo các hình thức xã hội hoá hoặc PPP.

Ngoài ra, tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các địa phương rà soát, triển khai ngay việc quy hoạch, lập thiết kế đô thị 2 bên các tuyến đường trục chính, các tuyến đường trong đô thị.

Mục đích để quản lý nhằm bảo đảm việc xây dựng phát triển các khu vực này được đồng bộ, đúng định hướng và cảnh quan đô thị sau khi hoàn thành xây dựng các tuyến đường. Đồng thời nghiên cứu, đề xuất thu hồi đất 2 bên các tuyến đường có khả năng sinh lợi cao để tạo quỹ đất sạch, tổ chức đấu giá thực hiện các dự án phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh...

Theo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công được HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thông qua tại kỳ họp cuối năm 2020, trong năm 2021, tỉnh này sử dụng ngân sách hơn 10.710 tỷ đồng cho đầu tư công.

Trong đó gồm các nguồn vốn: Vốn ngân sách tập trung tỉnh hơn 5.772 tỷ đồng; nguồn thu tiền sử dụng đất 979 tỷ; vốn Xổ số kiến thiết; nguồn thu từ tiền bán đấu giá nhà, đất dự kiến 2.000 tỷ đồng; vốn Trung ương bổ sung đầu tư theo mục tiêu là hơn 608 tỷ đồng; nguồn huy động xã hội hóa...