Bạn bè với nhau có được cùng đứng tên trên sổ đỏ?

Tôi và người bạn thân muốn hùn tiền để mua một miếng đất, bạn tôi nói để một người đứng tên. Nhưng tôi muốn cả hai cùng đứng tên trên sổ đỏ. Xin hỏi, luật quy định về việc này  như thế nào?

Bạn đọc Gia Huy (TP.HCM)

Luật sư Lê Văn Bình, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Điều 207 Bộ luật Dân sự 2015 quy định, sở hữu chung là sở hữu của nhiều chủ thể đối với tài sản. Sở hữu chung bao gồm sở hữu chung theo phần và sở hữu chung hợp nhất.

Quyền sở hữu chung được xác lập theo thỏa thuận, theo quy định của pháp luật hoặc theo tập quán.

Như vậy, các chủ sở hữu có quyền thỏa thuận với nhau để xác lập quyền sở hữu đối với tài sản chung.

Do đó, trong trường hợp này hai bạn hoàn toàn có quyền thỏa thuận để cùng nhau mua đất và cùng đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (GCN QSDĐ QSHNO&TSKGLVĐ).

Cạnh đó, Khoản 2, Điều 98 Luật Đất đai năm 2013 quy định, thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất thì GCN QSDĐ QSHNO&TSKGLVĐ phải ghi đầy đủ tên của những người có chung quyền sử dụng đất và cấp cho mỗi người một giấy chứng nhận.

Trường hợp các chủ sở hữu có thỏa thuận để một người đại diện đứng tên thì cấp chung một giấy chứng nhận và trao cho người đại diện.

Ngoài ra, theo khoản 3, Điều 5 Thông tư 23/2014 thì trường hợp thửa đất có nhiều cá nhân cùng sử dụng đất thì giấy chứng nhận được cấp cho từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.

Lúc này trên giấy chứng nhận cấp cho mỗi người sẽ ghi thông tin đầy đủ về người được cấp, tiếp theo đó ghi dòng chữ “cùng sử dụng đất với…".

Trường hợp thửa đất có nhiều cá nhân cùng sử dụng mà có thỏa thuận bằng văn bản cấp giấy chứng nhận cho người đại diện (văn bản này phải có công chứng hoặc chứng thực) thì trên giấy chứng nhận ghi thông tin của người đại diện và dòng tiếp theo ghi "người đại diện cho những người cùng sử dụng đất gồm:…"

Tóm lại, hai bạn hoàn toàn có thể cùng nhau chung tiền để mua đất và có thể tự thỏa thuận để một người đại diện đứng tên hoặc cả người đều đứng trên sổ (trường hợp cả hai người đều đứng tên thì cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp cho mỗi người một giấy chứng nhận).