Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 59/2019 quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp thẻ căn cước công dân (CCCD). 

Theo đó, công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên khi làm thủ tục đổi, cấp lại thẻ CCCD phải nộp lệ phí theo quy định tại thông tư này.

Cụ thể, mức thu lệ phí khi công dân chuyển từ CMND chín số, CMND 12 số sang cấp thẻ CCCD là 30.000 đồng/thẻ CCCD.

Mức thu lệ phí đổi thẻ CCCD khi bị hư hỏng không sử dụng được; thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhận dạng; xác định lại giới tính, quê quán; có sai sót về thông tin trên thẻ; khi công dân có yêu cầu là 50.000 đồng/thẻ.

Cấp lại thẻ CCCD khi bị mất thẻ, được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật Quốc tịch Việt Nam là 70.000 đồng/thẻ.

Các trường hợp miễn, không phải nộp lệ phí gồm: Trường hợp đổi, cấp lại thẻ CCCD cho công dân là bố, mẹ, vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của liệt sĩ; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; con dưới 18 tuổi của thương binh và người hưởng chính sách như thương binh; bệnh binh; công dân thường trú tại các xã biên giới; công dân thường trú tại các huyện đảo; đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; công dân thuộc hộ nghèo theo quy định của pháp luật.

Trường hợp đổi thẻ CCCD khi thay đổi địa giới hành chính; đổi, cấp lại thẻ CCCD cho công dân dưới 18 tuổi, mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa cũng sẽ được miễn lệ phí.

Các trường hợp công dân từ đủ 14 tuổi trở lên làm thủ tục cấp thẻ CCCD lần đầu, đổi thẻ CCCD theo quy định tại Luật CCCD; đổi thẻ CCCD khi có sai sót về thông tin trên thẻ CCCD do lỗi của cơ quan quản lý CCCD đều được miễn nộp lệ phí.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16-10-2019.

LÊ HUY