Bài “Dừng nạo vét tận thu cát ở cửa sông Hàm Luông” đăng trên báo Pháp Luật TP.HCM điện tử ngày 16-5-2017 đã thông tin không chính xác về việc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam có văn bản yêu cầu dừng dự án nạo vét sông Hàm Luông và UBND tỉnh Bến Tre đã kiến nghị Bộ Giao thông vận tải cho ngừng triển khai dự án và sự phản ứng của người dân về dự án này.

Nay chúng tôi xin được thông tin lại như sau:

- Ngày 7-4-2017, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam có công văn yêu cầu Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư - xây dựng phát triển kinh tế nông thôn chưa được triển khai thi công dự án nạo vét duy tu tuyến luồng đường thủy nội địa trên cửa sông Hàm Luông kết hợp tận thu sản phẩm.

- Hiện tại, UBND tỉnh Bến Tre không có văn bản kiến nghị Bộ Giao thông vận tải cho ngừng triển khai dự án trên.

- Do dự án chưa được triển khai nên không có việc người dân phản ứng gay gắt về dự án.

Báo Pháp Luật TP.HCM điện tử xin cải chính thông tin, đồng thời xin lỗi Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư - xây dựng phát triển kinh tế nông thôn cùng bạn đọc.

Báo Pháp Luật TP.HCM và PV Đông Hà