Thực hiện theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9-4 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, ngày 10-8, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (BHXH) đã ra công văn hướng dẫn các địa phương về việc tiếp tục thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất.

Theo công văn của cơ quan BHXH thì đối tượng, điều kiện và thời gian tiếp tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất được hướng dẫn cụ thể như sau:

Đối với các doanh nghiệp (DN) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 đã được giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất nay vẫn còn gặp khó khăn thì được tiếp tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, tối đa đến hết tháng 12-2020.

Đối với các DN gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 mới đủ các điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, sẽ được giải quyết tạm dừng đóng vào hai quỹ nói trên theo quy định và thời gian tạm dừng tối đa đến hết tháng 12-2020.

BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố báo cáo UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp cơ quan BHXH để hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định.

Trước đó, ngày 17-3, BHXH Việt Nam cũng đã ra công văn hướng dẫn về việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đến hết ngày 30-6.

Theo báo cáo của BHXH các tỉnh, thành phố, ước đến hết ngày 30-6-2020, số đơn vị đã nộp hồ sơ được phê duyệt tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 là 1.519 đơn vị, tương ứng với 130.794 lao động với số tiền khoảng 475 tỷ đồng.