Tôi làm việc cho một công ty xây dựng được hơn 10 năm và có đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Tháng 5-2021, tôi nghỉ việc tại công ty xây dựng nhưng chưa làm thủ tục nhận trợ cấp thất nghiệp.

Đầu tháng 10, tôi bắt đầu thử việc tại một công ty mới nhưng chưa tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) và BHTN.

Cho tôi hỏi, người lao động (NLĐ) phải làm thủ tục gì để nhận hỗ trợ. Ngoài ra, trường hợp của tôi có được nhận hỗ trợ từ quỹ BHTN và thủ tục như thế nào?

Bạn đọc Nguyễn Thành Tùng, TP.HCM

Bảo hiểm Xã hội TP.HCM trả lời: Quyết định 28/2021 quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), trình tự thủ tục nhận hỗ trợ được thực hiện như sau:

Đối với NLĐ đang tham gia BHTN thì cơ quan BHXH lập danh sách NLĐ đang tham gia BHTN theo mẫu số 01, gửi NSDLĐ.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách do cơ quan BHXH gửi đến, NSDLĐ công khai danh sách NLĐ thuộc đối tượng được hỗ trợ để NLĐ biết, đối chiếu, bổ sung thông tin (nếu có).

NSDLĐ lập danh sách thông tin của NLĐ cần điều chỉnh theo mẫu số 03 (nếu có), gửi đến cơ quan BHXH, kèm theo hồ sơ chứng minh thông tin điều chỉnh theo quy định pháp luật.

Sau khi NSDLĐ gửi danh sách thông tin của NLĐ, cơ quan BHXH chi trả tiền hỗ trợ cho NLĐ.

Tuy nhiên, đối với trường hợp của bạn đang thử việc và chưa tham gia BHXH tại công ty mới thì cũng có nghĩa là bạn chưa tham gia BHTN tại công ty mới.

Trong trường hợp này, bạn phải tự làm thủ tục để nhận khoản hỗ trợ từ quỹ BHTN.

Cụ thể, bạn đề nghị cơ quan BHXH cấp tỉnh hoặc cấp huyện nơi bạn có nhu cầu nhận hỗ trợ theo Mẫu số 04. Thời hạn tiếp nhận đề nghị hỗ trợ chậm nhất đến hết ngày 20-12-2021.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị hỗ trợ của NLĐ, cơ quan BHXH chi trả tiền hỗ trợ cho NLĐ. Việc chi trả này được khuyến khích thực hiện thông qua tài khoản ngân hàng của NLĐ.

Để giúp NLĐ đang bảo lưu thời gian BHXH do đã chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc từ 1-1-2020 đến 30-9-2021 không phải đi lại cơ quan BHXH để nộp hồ sơ, cơ quan BHXH đã có hướng dẫn thực hiện thủ tục hồ sơ trên Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam và qua ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số.