Thêm 4 trường hợp được hoãn nghĩa vụ dân quân tự vệ
Quốc hội vừa thông qua Luật Dân quân tự vệ (DQTV) năm 2019, bổ sung thêm bốn trường hợp được hoãn nghĩa vụ DQTV.

Theo quy định tại Luật DQTV năm 2009, các trường hợp được hoãn nghĩa vụ DQTV gồm: Phụ nữ có thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi; không đủ sức khỏe theo kết luận của cơ sở y tế cấp xã trở lên; có chồng hoặc vợ là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ trong quân đội hoặc công an; lao động chính duy nhất trong hộ nghèo; người đang học ở trường phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, cao đẳng, cao đẳng nghề, đại học và học viện.

Quy định mới tại Điều 11 Luật DQTV 2019 đã bổ sung thêm bốn trường hợp được hoãn nghĩa vụ DQTV là: Nam giới một mình nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi; có chồng hoặc vợ là công chức, viên chức, công nhân quốc phòng đang phục vụ trong quân đội, công an; lao động chính duy nhất trong hộ cận nghèo, gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được UBND cấp xã/huyện nơi công dân cư trú hoặc làm việc xác nhận; con duy nhất của thương binh, bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam, dioxin suy giảm khả năng lao động 61%-80%.

Luật DQTV năm 2019 có hiệu lực từ ngày 1-7-2020.

T.PHƯƠNG