Tên trong giấy khai sinh của tôi Đinh Thị Thu Thảo. Khi cha tôi làm thủ tục nhập khẩu cho tôi, do nhầm lẫn nên lại ghi tên tôi thành Đinh Thị Thảo. Nay tôi muốn làm thẻ CCCD, nhưng nghe nói thông tin trên thẻ được ghi theo sổ hộ khẩu. Vậy xin hỏi, làm cách nào để tôi được ghi họ tên là Đinh Thị Thu Thảo trên CCCD giống như tên trong khai sinh? Hiện tôi đăng ký thường trú tại TP.HCM.

Bạn đọc Đinh Thị Thảo (thuthao…@gmail.com)

Luật sư Trịnh Ngọc Hoàn Vũ, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Việc ghi thông tin họ tên trên các giấy tờ tùy thân, sổ hộ khẩu cần phải được thống nhất với nhau và tương đồng với thông tin họ tên trên giấy khai sinh.

Trong trường hợp của chị Thảo, chị cần điều chỉnh lại thông tin họ tên trong hộ khẩu và tiến hành làm thủ tục cấp thẻ CCCD để thống nhất họ tên đầy đủ của chị như trong giấy khai sinh.

Theo Điều 21 và Điều 29 Luật Cư trú 2006 sửa đổi, bổ sung 2013, đối với thành phố trực thuộc trung ương thì công an quận, huyện có thẩm quyền điều chỉnh thông tin họ tên trên sổ hộ khẩu của cá nhân đăng ký thường trú tại quận, huyện đó.

Hiện, thủ tục điều chỉnh thông tin tại sổ hộ khẩu được xem xét tiến hành cùng lúc với thủ tục tiếp nhận hồ sơ cấp CCCD.

Cụ thể, theo khoản 1 Điều 12 Thông tư 07/2016 sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 40/2019 của Bộ Công an, cơ quan quản lý CCCD thuộc công an cấp huyện tiếp nhận hồ sơ điều chỉnh những thay đổi trong số hộ khẩu đồng thời với việc tiếp nhận hồ sơ cấp thẻ CCCD khi công dân làm thủ tục cấp CCCD mà cần thay đổi thông tin trên hộ khẩu và việc điều chỉnh thuộc thẩm quyền của công an cấp huyện.

Công dân yêu cầu điều chỉnh thông tin tại hộ khẩu cần xuất trình đầy đủ các giấy tờ hợp pháp để làm căn cứ cho việc thay đổi.

Từ quy định này, chị Thảo có thể nộp hồ sơ đề nghị cấp CCCD tại cơ quan quản lý CCCD thuộc công an quận, huyện nơi chị đăng ký thường trú và đề nghị được thay đổi thông tin họ tên trong hộ khẩu. Khi nộp hồ sơ, chỉ phải nộp kèm sổ hộ khẩu, xuất trình giấy khai sinh và trình bày rõ lý do của việc thay đổi thông tin về họ tên.