Bạn đọc Trúc Ly (TP.HCM)

BHXH TP.HCM trả lời: Điều 60 Luật BHXH quy định rõ các trường hợp được nhận BHXH một lần bao gồm:

- Người đủ tuổi hưởng lương hưu mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH;

- Người đủ 55 tuổi mà chưa đủ 15 năm đóng BHXH và không tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện (đối với lao động nữ hoạt động ở xã, phường, thị trấn).

- Người ra nước ngoài để định cư; người đang bị mắc bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế; công an, bộ đội khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu.

- Người tham gia BHXH bắt buộc sau một năm nghỉ việc hoặc tham gia BHXH tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng mà chưa đủ 20 năm đóng.

Cách tính trợ cấp BHXH một lần được quy định dựa trên thời gian người lao động tham gia BHXH và mức bình quân tiền lương (Mbqtl) tháng đóng BHXH như sau:

Mức hưởng = (1,5 x Mbqtl x Thời gian tham gia BHXH trước năm 2014) + (2 x Mbqtl x Thời gian tham gia BHXH từ năm 2014).

Lưu ý:

- Trường hợp chưa đóng đủ một năm thì mức hưởng bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng hai tháng Mbqtl.

- Thời gian tham gia BHXH lẻ: Từ 1 đến 6 tháng tính 1/2 năm; từ 7 đến 11 tháng tính một năm.

- Mức hưởng BHXH một lần không bao gồm số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện (trừ trường hợp bị bệnh hiểm nghèo).

Tuy nhiên, Mbqtl của người lao động sẽ phụ thuộc vào việc người lao động đang đóng BHXH theo bậc hệ số nhà nước hay theo mức tiền lương của đơn vị sử dụng lao động tư nhân. 

• Đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, cách tính là:

Mbqtl = Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH : Tổng số tháng đóng BHXH.

Đối với người lao động đóng BHXH theo hệ số nhà nước thì Mbqtl theo khu vực nhà nước, cách tính là:

Mbqtl = Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH (hệ số x mức lương cơ sở) của T năm cuối trước khi nghỉ việc/(T x 12 tháng).

Cách tính BHXH một lần mà ai cũng phải biết - ảnh 1