Tôi và vài người bạn có góp tiền để mua một thửa đất, do diện tích thửa đất nhỏ nên chúng tôi không đủ điều kiện để tách thửa. Xin hỏi, trường hợp này nhiều người có được cùng đứng tên trên một sổ đỏ? Sổ đỏ được cấp riêng cho mỗi người một bản không hay chỉ được cấp một sổ đỏ duy nhất?

Bạn đọc Trần Văn Tiến (huynhcao…@gmail.com)

Luật sư Trịnh Ngọc Hoàn Vũ, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Khoản 2 Điều 98 Luật Đất đai 2013 quy định, thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất thì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải ghi đầy đủ tên của những người có chung quyền sử dụng đất và cấp cho mỗi người một giấy chứng nhận.

Trường hợp các chủ chung quyền sử dụng có yêu cầu thì cấp chung một giấy chứng nhận và trao cho người đại diện.

Theo điểm b khoản 5 Điều 6 Thông tư 23/2014 của Bộ TN&MT, trường hợp toàn bộ diện tích thửa đất thuộc quyền sử dụng của nhiều người thì tại mục hình thức sử dụng được ghi “sử dụng chung”.

Như vậy, trong trường hợp của anh Tiến, anh và nhiều người bạn có mua chung một thửa đất, toàn bộ diện tích thửa đất thuộc quyền sở hữu chung của anh và người bạn. Do đó, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ ghi đầy đủ tên của người có quyền sử dụng chung và mỗi người sẽ được cấp một bản giấy chứng nhận.