Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất

Tháng trước, tôi mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ra ngân hàng để làm thủ tục vay vốn, trên đường đi tôi bị rơi mất số giấy tờ trên. Xin hỏi thủ tục cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như thế nào?

Bạn đọc Nguyễn Thị Thu Thúy (nguyenthuy…@gmail.com)

Luật sư Bùi Quốc Tuấn, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Về thủ tục mất giấy tờ, chị Thúy phải khai báo đến UBND cấp xã, phường nơi có đất về việc bị mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đồng thời, chị Thúy cũng nên làm đơn cớ mất, trình bày lý do mất tại trụ sở công an cấp phường, xã nơi chị rơi mất giấy xác nhận và yêu cầu được xác nhận mất giấy chứng nhận quyền sử dụng mất.

Theo Điều 77 Nghị định 43/2014 (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 01/2017), sau khi nhận được khai báo của người mất, UBND nhận cấp xã, phường nơi có đất bị mất giấy chứng nhận có trách nhiệm niêm yết thông báo công khai việc mất giấy chứng nhận tại trụ sở UBND cấp xã, phường trong thời hạn 30 ngày.

Sau thời hạn niêm yết, nếu không tìm lại được giấy chứng nhận thì chị Thúy lập một bộ hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng, nộp đến văn phòng đăng ký đất đai thuộc sở tài nguyên và môi trường.

Thành phần hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo mẫu).

- Đơn trình bày về việc mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có chứng nhận của công an cấp xã, phường nơi mất.

- Giấy xác nhận của UBND cấp xã về việc đã niêm yết thông báo mất giấy chứng nhận tại trụ sở UBND cấp xã.

Việc cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thực hiện không quá 10 ngày.