Gần đây, PLO nhận được nhiều câu hỏi của bạn đọc  thắc mắc việc các địa phương trên địa bàn TP.HCM lập danh sách hỗ trợ người dân khó khăn đợt 3 như thế nào? Có bao nhiêu nhóm người được lập danh sách hỗ trợ đợt này? Việc lập danh sách người được hỗ trợ có được công khai đến người dân không?...

Sở LĐ-TB&XH TP.HCM đã có công văn 30674 của gửi đến UBND các quận huyện, TP Thủ Đức về việc rà soát lập danh sách xét duyệt người có hoàn cảnh thật sự  khó khăn do dịch COVID-19.

Theo đó, Sở LĐ-TB&XH đề nghị Chủ tịch UBND quận, huyện và TP Thủ Đức chỉ đạo cấp xã tổ chức rà soát, lập danh sách đề nghị xét duyệt người có hoàn cảnh thật sự khó khăn đang thực tế có mặt trên địa bàn để thực hiện chính sách hỗ trợ đợt 3.

Cụ thể, danh sách hỗ trợ có bốn nhóm:

Thứ nhất, là thành viên trong hộ nghèo, hộ cận nghèo, người thuộc diện hưởng chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng.

Thứ hai, người lao động có hoàn cảnh thật sự khó khăn bị mất việc làm, không có thu nhập trong thời gian giãn cách xã hội đang thực tế có mặt trên địa bàn xã, phường, thị trấn (bao gồm cả trường hợp người lao động đang cách ly tập trung, đang trị bệnh...).

Thứ ba, người phụ thuộc của đối tượng gồm: cha, mẹ, vợ hoặc chồng và các con ở nhà nội trợ hoặc không có khả năng làm việc, sống phụ thuộc trong cùng một hộ đang có mặt trên địa bàn tại thời điểm khảo sát và lập danh sách (bao gồm cả trường hợp người đang cách ly tập trung, đang trị bệnh...).

Thứ tư, người lưu trú tạm thời trong các khu nhà trọ, khu lưu trú, khu lao động nghèo, xóm nghèo có hoàn cảnh thật sự khó khăn trong thời gian TP thực hiện giãn cách.

Việc rà soát lập danh sách đối tượng hỗ trợ thực hiện theo trình tự như sau:

Địa phương thành lập tổ công tác để thực hiện chính sách hỗ trợ tại khu phố, ấp, thành phần gồm: Cán bộ UBND cấp xã ; Công an khu vực; …

Nhiệm vụ của tổ công tác kiểm tra, rà soát, đối chiếu các tiêu chí quy định để xác định người có hoàn cảnh thật sự khó khăn và gửi về Chủ tịch UBND cấp xã.

Sau khi tiếp nhận biên bản của tổ công tác, Chủ tịch UBND cấp xã thành lập Hội đồng xét duyệt cấp xã, tổ chức họp, xét duyệt và chốt danh sách gửi UBND quận, huyện, TP Thủ Đức để thẩm định, phê duyệt danh sách và kinh phí.

UBND quận, huyện, TP Thủ Đức thẩm định, phê duyệt danh sách và kinh phí.

Sở LĐ-TB&XH lưu ý: Những trường hợp không đủ điều kiện hỗ trợ, UBND cấp xã ghi vào biên bản và chỉ đạo tổ công tác ở khu phố, ấp thông tin và nêu rõ lý do để người dân được biết. 

Trước đó, Sở LĐ-TB&XH đã có tờ trình, gửi UBND về chính sách hỗ trợ COVID- 19 đợt 3. Theo tờ trình, TP.HCM dự kiến gói an sinh đợt 3 này sẽ hỗ trợ cho khoảng 7,5 triệu người với mức 1 triệu đồng/người và không yêu cầu điều kiện cư trú.