Trụ điện nguy hiểm đã được di dời - ảnh 1

Trụ điện nguy hiểm đã được di dời - ảnh 2
Trụ điện này còn nằm ngay đoạn rẽ vào trạm xăng dầu nên không đảm bảo an toàn cho nhiều người và phương tiện lưu thông trên đường.

Sau khi báo phản ánh, cơ quan chức năng đã bứng dời trụ điện, đảm bảo an toàn cho người đi đường.