Bảng lương công chức, viên chức từ 1-7

(PLO)- Đây là 10 bảng lương công chức, viên chức các loại A0, A1, A2, A3, B, C1, C2, C3... với mức lương cơ sở mới là 2,34 triệu đồng/tháng từ 1-7-2024.

Bảng lương công chức, viên chức từ 1-7-2024_1 infographic.jpg
Bảng lương công chức, viên chức từ 1-7-2024

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm