Báo chí giúp điều chỉnh chính sách dân di cư

Theo đó, trong hai ngày, các phóng viên báo, đài và các chuyên gia của ILO tập trung thảo luận các vấn đề như vai trò của BHXH đối với lao động di cư, kinh nghiệm quốc tế và đánh giá về BHXH cho lao động di cư tại Việt Nam…

Ông Hà Minh Huệ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, nhìn nhận: Trong lĩnh vực lao động việc làm nói chung cũng như trong vấn đề lao động di cư nói riêng, báo chí vừa có vai trò cung cấp thông tin, vừa là kênh giám sát phản biện việc thực hiện chính sách của Nhà nước về lao động di cư, bảo vệ lao động di cư, giúp cơ quan công quyền điều chỉnh các chính sách lao động di cư.

PHONG ĐIỀN