Bất chấp dịch bệnh lần 4, Hoà Bình đặt mục tiêu tăng trưởng cao

Tại đại hội cổ đông thường niên vừa được tổ chức, ông Lê Viết Hải, Chủ tịch Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC), cho biết năm 2020 và nửa đầu năm 2021, dịch bệnh COVID-19 đã gây ra nhiều tác động tiêu cực đến tình hình kinh tế, xã hội.

Trong bối cảnh chung, ngành xây dựng cũng chịu những ảnh hưởng không nhỏ. Đứng trước thách thức này, Hòa Bình đã đưa ra các giải pháp phù hợp phòng ngừa rủi ro và đảm bảo hoạt động của tập đoàn không bị gián đoạn.

Nhờ đó, doanh thu thuần của Hòa Bình trong năm 2020 đạt 11.224,7 tỉ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 86,3 tỉ đồng.

Năm 2021, Hòa Bình đặt mục tiêu kế hoạch hoạt động với tổng doanh thu 13.500 tỉ đồng, tăng 20,3% so với kết quả năm 2020; lợi nhuận sau thuế 235 tỉ đồng, tăng gần 181% so với kết quả năm 2020 và chi trả cổ tức 5% bằng cổ phiếu hoặc tiền mặt.

Cũng tại đại hội, Hoà Bình đã có sự thay đổi về nhân sự với sự kỳ vọng giúp tập đoàn phát triển ổn định và bền vững trong thời gian đến. 

Đại hội cũng đã thông qua đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị độc lập nhiệm kỳ 2019 – 2024 của ông Đặng Hồng Anh. Đồng thời bầu thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ mới 2021 – 2024 gồm ba thành viên: ông Nguyễn Tường Bảo, ông Nguyễn Công Phú và ông Dương Văn Hùng.

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

(PLO)- Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play báo Pháp Luật TP.HCM đã họp và thảo luận trong gần 20 đề cử của các nhà chuyên môn, nhà báo, trọng tài, người hâm mộ… nhằm chọn ra năm đề cử chính thức trước khi hơn 150 lá phiếu bình chọn được gửi đến những nhà chuyên môn.
Giải pháp để bứt phá cho 2023

Giải pháp để bứt phá cho 2023

(PLO)- Trong khi chờ tác động tích cực lan tỏa đến Việt Nam thì trong thời gian chờ đợi, TP.HCM cần đặc biệt tập trung vào nội lực của kinh tế TP, trong đó phát huy các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao như là một ngành công nghiệp dịch vụ.