Sáng 13-3, kỳ họp bất thường HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.

Sau khi nghe tờ trình của UBND TP Đà Nẵng, 100% đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết HĐND TP Đà Nẵng về bảng giá các loại đất trên địa bàn TP giai đoạn 2020-2024.

Giá đất tại Đà Nẵng cao nhất 98,8 triệu đồng/m2 - ảnh 1
Các đại biểu HĐND TP Đà Nẵng biểu quyết thông qua bảng giá đất trên địa bàn TP giai đoạn 2020-2024. Ảnh: TẤN VIỆT

Bảng giá đất lần này có thay đổi, bổ sung so với Quyết định 06/2019/QĐ-UBND ngày 31-1-2019 của UBND TP do có một số nhầm lẫn, không phù hợp với tình hình thực tế.

Điều chỉnh cho phù hợp thực tế

Đồng thời, bảng giá đất mới cũng bổ sung giá đất đối với 290 tuyến đường mới đặt tên, điều chỉnh giảm 5% đối với đất thương mại dịch vụ và đất sản xuất kinh doanh so với mức quy định tại Quyết định 06.

Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Nho Trung cho hay nội dung bảng giá đất lần này đánh giá rất kỹ so với Quyết định 06, trong đó có các tác động đối với doanh nghiệp và người dân khi tiếp cận đất đai.

Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP Đà Nẵng, cho hay nội dung bảng giá đất lần này cơ bản phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội và thị trường bất động sản của TP hiện nay.

Bảng giá đất mới cũng đã xem xét đến yếu tố tạo điều kiện để tiếp cận đất đai của doanh nghiệp và người dân.

Bảng giá các loại đất của TP Đà Nẵng lần này cũng bổ sung, điều chỉnh những bất cập như: sửa đổi giá đất đối với năm tuyến đường chưa phù hợp (giá thực tế thấp hơn mức giá quy định); bổ sung về hệ số vị trí khu đất thương mại dịch vụ, đất sản xuất kinh doanh và phần diện tích áp dụng hệ số đặc biệt ngã ba, ngã tư đối với các khu đất hai mặt tiền trở lên…

Giá đất tại Đà Nẵng cao nhất 98,8 triệu đồng/m2 - ảnh 2
Từ năm 2020, giá đất tại Đà Nẵng cao nhất 98,8 triệu đồng/m2. Ảnh: TẤN VIỆT

Giá đất được giảm hơn 5% so với quyết định trước 

Giá đất thương mại dịch vụ được xác định bằng 80% giá đất ở cùng vị trí. Trước đó, Quyết định 06 của UBND TP Đà Nẵng xác định bằng 85% giá đất ở cùng vị trí.

Giá đất sản xuất kinh doanh không phải là đất thương mại, dịch vụ được xác định bằng 60% giá đất ở cùng vị trí. Quyết định 6 xác định bằng 65% giá đất ở cùng vị trí.

Cụ thể, giá đất ở tại đô thị cao nhất 98,8 triệu đồng/m2. Giá đất thương mại dịch vụ tại đô thị cao nhất 79 triệu đồng/m2. Giá đất sản xuất kinh doanh tại đô thị cao nhất 59,3 triệu đồng/m2.

UBND TP Đà Nẵng cho hay việc xây dựng bảng giá đất lần này không ảnh hưởng đến hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn TP trong việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính, do được xây dựng trên mặt bằng giá đất tại quyết định 06.

Việc xây dựng bảng giá đất lần này cũng nhằm hỗ trợ một phần đối với tổ chức kinh tế thuê đất trả tiền hằng năm trong giai đoạn 2020-2024, do được xây dựng trên mặt bằng giá đất tại Quyết định 06.

Bảng giá đất mới được phân vệt khu đất. Đối với khu đất hai mặt tiền trở lên thì hệ số đặc biệt chỉ áp dụng trong phạm vi 50 m, đồng thời giá đất thương mại dịch vụ và đất sản xuất kinh doanh giảm hơn 5% so với mặt bằng tại Quyết định 06 của UBND TP.