Bầu ông Trần Cẩm Tú làm chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Sáng 9-5, Hội nghị Trung ương 7 bước sang ngày làm việc thứ ba tiếp tục bàn về công tác cán bộ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, điều hành phiên họp.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã biểu quyết đồng ý để ông Trần Quốc Vượng (Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII) thôi giữ chức ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương và chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII. 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu ông Trần Cẩm Tú (Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII) giữ chức chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII; bầu ông Hoàng Văn Trà (Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Phú Yên) giữ chức ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII. 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung ủy viên Ban Bí thư khóa XII gồm: Đồng chí Trần Thanh Mẫn (Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ  Việt Nam); đồng chí Trần Cẩm Tú (Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII).

Trung ương đã xem xét và quyết định thi hành kỷ luật ông Đinh La Thăng (Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương) bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Chiều cùng ngày, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường, thảo luận về đề án Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân (Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội) thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họp.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm