Kiểm tra, kỷ luật đảng góp phần củng cố niềm tin

Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm UBKTTƯ, tham dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKTTƯ, cho biết: Năm 2017 công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng tiếp tục được triển khai với tinh thần đổi mới, quyết tâm chính trị cao, giành được những kết quả quan trọng. Kết quả đó góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tại hội nghị này, các đại biểu tập trung kiểm điểm, đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, tổ chức Đảng và UBKT các cấp trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017.

Báo cáo của UBKTTƯ nêu rõ những điểm được và chưa được của công tác này trong năm qua. Trong đó, điểm đáng ghi nhận nhất là công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng góp phần quan trọng để phòng, chống tham nhũng đạt được những kết quả tích cực, niềm tin của nhân dân được củng cố.

Hội nghị cũng tập trung làm rõ các nội dung, giải pháp, biện pháp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát năm 2018. Trọng tâm là thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng, phòng chống các biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đồng thời từ thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới để đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

Với yêu cầu này, đại diện nhiều UBKT Đảng của các tỉnh ủy, thành ủy đã phân tích tình hình thực tế công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng ở địa phương và có những đề nghị cụ thể. Ví dụ, với những vi phạm liên quan đến đất đai, tài chính, trách nhiệm của người đứng đầu thường xảy ra ở cơ sở, UBKT cấp trên có thể xuống thẳng cơ sở kiểm tra và xử lý, tránh trường hợp tổ chức đảng cơ sở kiểm tra rồi nể nang nên chậm giải quyết.

Bên cạnh đó, một số đại biểu đề nghị cần sớm ban hành quy chế, quy tắc ứng xử của tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên; có thêm thước đo hiệu quả công việc để kiểm tra vì hiện nay kiểm tra mới chỉ tập trung vào bằng cấp.

Bà Rịa-Vũng Tàu luân chuyển nhiều cán bộ

Bà Rịa-Vũng Tàu luân chuyển nhiều cán bộ

(PLO)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu luân chuyển bốn cán bộ đảm nhận chức vụ mới tại các địa phương là TP Bà Rịa, huyện Long Điền, Đất Đỏ và Liên đoàn Lao động tỉnh.