Bí thư TP.HCM: Tăng cường giám sát ngành, lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng

0:00 / 0:00
0:00
(PLO)- Bí thư Thành ủy TP.HCM yêu cầu cơ quan thường trực có nghiên cứu việc kiểm tra, giám sát đối với các ngành, lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực theo chương trình công tác năm 2023.

Chiều 10-1, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên chủ trì phiên họp lần thứ hai của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực TP.HCM.

Phiên họp đã đánh giá các kết quả đạt được trong quý IV- 2022. Đồng thời thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến kết quả thực hiện kết luận, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng tiêu cực, kết luận của Bí thư Thành ủy TP.HCM tại phiên họp thứ nhất và các cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tiêu cực TP.HCM.

Bí thư TP.HCM: Tăng cường giám sát ngành, lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng ảnh 1

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, chủ trì phiên họp lần thứ 2 của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực TP.HCM vào chiều 10-1. Ảnh: Web Thành ủy TP.HCM.

Kết luận phiên họp, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tiêu cực TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã chỉ đạo một số nội dung quan trọng.

Trong đó, ông Nguyễn Văn Nên giao cho các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tiêu cực TP, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tiêu cực TP tổ chức thực hiện nghiêm các Kết luận của Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại phiên họp thứ 22 và cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng, tiêu cực ngày 18-11-2022.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên chỉ đạo Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực TP và các cơ quan chức năng chủ động đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực thuộc diện theo dõi, chỉ đạo bảo đảm đúng tiến độ theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực.

Thường xuyên rà soát, đề xuất đưa các vụ án, vụ việc vào diện Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực TP.HCM theo dõi.

Nghiên cứu, đề xuất Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực TP.HCM về việc kiểm tra, giám sát đối với các ngành, lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực theo chương trình công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực TP.HCM.

Tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực TP lãnh đạo, chỉ đạo việc khắc phục các thiếu sót, tồn tại trong công tác giám định, định giá tài sản theo báo cáo kết luận của Đoàn Kiểm tra số 1 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực TP.HCM giao Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM chủ trì, phối hợp với Ban Nội chính Thành ủy TPHCM và các cơ quan liên quan tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM kiện toàn, bổ sung biên chế cho Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực TPHCM.

Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy TP giao Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM chủ trì, phối hợp với Ban Nội chính Thành ủy TP và các cơ quan liên quan tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy TP kiện toàn, bổ sung biên chế cho Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TP.HCM.

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

(PLO)- Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play báo Pháp Luật TP.HCM đã họp và thảo luận trong gần 20 đề cử của các nhà chuyên môn, nhà báo, trọng tài, người hâm mộ… nhằm chọn ra năm đề cử chính thức trước khi hơn 150 lá phiếu bình chọn được gửi đến những nhà chuyên môn.
Giải pháp để bứt phá cho 2023

Giải pháp để bứt phá cho 2023

(PLO)- Trong khi chờ tác động tích cực lan tỏa đến Việt Nam thì trong thời gian chờ đợi, TP.HCM cần đặc biệt tập trung vào nội lực của kinh tế TP, trong đó phát huy các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao như là một ngành công nghiệp dịch vụ.