Bình Dương thưởng tết cao nhất 199 triệu đồng

Theo kế hoạch thưởng tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 cho người lao động của 300 doanh nghiệp thì doanh nghiệp dân doanh có mức thưởng cao nhất 199 triệu đồng, mức thưởng bình quân 3,5 triệu đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu có mức thưởng cao nhất là 87,5 triệu đồng, mức thưởng bình quân 7,5 triệu đồng. Doanh nghiệp cổ phần có mức thưởng cao nhất 40 triệu đồng, mức thưởng bình quân 9,5 triệu đồng. Khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mức thưởng cao nhất là 89,7 triệu đồng, mức thưởng bình quân 4 triệu đồng.

TX