Bình Phước khai mạc Đại hội Đảng bộ lần thứ XI

Ngày 2-10, tại Trường Chính trị tỉnh Bình Phước, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI, (nhiệm kỳ 2020-2025) khai mạc.

Tham dự và chỉ đạo Đại hội có ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Nguyễn Minh Triết, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Chủ tịch nước, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Sông Bé cùng nhiều lãnh đạo của Trung ương và các tỉnh bạn.

Bình Phước khai mạc Đại hội Đảng bộ lần thứ XI ảnh 1
Ông Trần Thanh Mẫn và ông Nguyễn Minh Triết tham dự Đại hội. Ảnh:TRẦN THỂ

Đại hội lần này có 350 đại biểu, đại diện gần 37.000 đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Kinh tế tăng trưởng mạnh

Thay mặt đoàn chủ tịch, bà Trần Tuệ Hiền, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đã thông qua báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Phước (nhiệm kỳ 2015-2020); chỉ rõ ưu, khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2020-2025. 

Theo bà Hiền, trong nhiệm kỳ 2015-2020, các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đề ra đều được Đảng bộ, nhân dân tỉnh Bình Phước triển khai thực hiện quyết liệt.

Trong 15 nhóm chỉ tiêu cơ bản, có 8 nhóm chỉ tiêu vượt, 6 nhóm chỉ tiêu đạt, một chỉ tiêu gần đạt. Quy mô nền kinh tế đạt trên 68.000 tỉ đồng, tăng gấp 1,64 lần so với năm 2015. GRDP bình quân đầu người đạt 67,3 triệu đồng (tương ứng 3.000 USD) gấp 1,54 lần so với năm 2015.

Chương trình phát triển công nghiệp-xây dựng đạt kết quả cao, đóng góp 43% giá trị trong cơ cấu kinh tế. Giá trị tăng thêm công nghiệp bình quân giai đoạn 2106-2020 tăng 21,6%. Trên địa bàn tỉnh có 13 khu công nghiệp với tổng diện tích 4.686 ha (5 khu đã lấp đầy).

Bình Phước khai mạc Đại hội Đảng bộ lần thứ XI ảnh 2
350 đại biểu tham dự Đại hội đại diện gần 37.000 đảng viên và các tầng lớp nhân dân toàn tỉnh Bình Phước. Ảnh: TRẦN THỂ

Thu ngân sách của tỉnh tăng gấp hơn 2 lần so nghị quyết đề ra, tốc độ tăng thu bình quân đạt 22%/năm, ước năm 2020 đạt trên 10.000 tỷ đồng. Ngân sách chi đầu tư phát triển tăng từ 19% năm 2016 lên 57% năm 2020. Chi thường xuyên giảm từ 71% năm 2016 xuống còn 43% năm 2020.

Kết cấu hạ tầng được đầu tư có trọng điểm, đặc biệt là hệ thống đường điện và giao thông. Hệ thống giao thông đảm bảo thông suốt giữa các vùng trong và ngoài tỉnh.

Kết cấu hạ tầng các lĩnh vực xã hội như: trường học, y tế, các trạm trại… được đầu tư, nâng cấp. Hiện đã có 60/90 xã và 5/11 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Thu hút đầu tư trong nước được 784 dự án với số vốn đăng ký gần 60.000 tỷ đồng (tăng 3,1 lần về số dự án và tăng 2,7 lần về số vốn). Đầu tư nước ngoài thu hút 146 dự án với số vốn đăng ký là hơn 1,4 tỷ USD (tăng 1,2 lần về số dự án và tăng 2,2 lần số vốn).

Thành lập mới 4.850 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là hơn 46 nghìn tỷ đồng (tăng 64,5% về số doanh nghiệp và tăng 2,3 lần về số vốn), thành lập 160 hợp tác xã (tăng 83%).

Bình Phước khai mạc Đại hội Đảng bộ lần thứ XI ảnh 3
Bà Trần Tuệ Hiền, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước trình bày báo cáo chính trị. Ảnh: TRẦN THỂ

Bên cạnh đó, tỉnh Bình Phước đã gắn kết chặt chẽ trong mọi hoạt động của xã hội, phát huy giá trị truyền thống, di sản văn hóa, lịch sử. Các thiết chế văn hóa ở cơ sở được xây dựng đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng khu dân cư. Tỷ lệ hộ nghèo giảm chỉ còn 1,56%.

Quy mô giáo dục mở rộng, mô hình và tổ chức bộ máy trường học sắp xếp lại hợp lý, đảm bảo đủ giáo viên, trường, lớp học, giảm biên chế gián tiếp. Toàn tỉnh đã có 145/435 trường đạt chuẩn quốc gia.

Bình Phước cũng đã nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh từ 300 lên 600 giường. Đồng thời tỉnh luôn chủ động trong việc phòng chống dịch bệnh, kiểm tra an toàn thực phẩm. Đặc biệt, địa phương đã tích cực triển khai các giải pháp đồng bộ để kiểm soát dịch COVID-19.

Công tác xây dựng Đảng luôn được chú trọng và đẩy mạnh. Quyết liệt sắp xếp tinh gọn bộ máy với trọng tâm “4 giảm, 4 tăng”. Sau 2 năm, toàn tỉnh đã giảm 138 đầu mối cấp phòng, giảm 210 lãnh đạo các cấp và gần 1900 biên chế. Triển khai 26 đoàn kiểm tra, xử lý 37 cán bộ có hành vi tham nhũng.

Ngoài ra, nhiệm vụ quốc phòng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia, thế trận an ninh nhân dân và quốc phòng toàn dân được củng cố, nâng cao. Trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, không để bị động, xảy ra điểm nóng. Các loại tội phạm cơ bản được kiềm chế. Tai nạn giao thông hàng năm đều giảm trên cả ba tiêu chí.

Phấn đấu thành tỉnh công nghiệp.

Trình bày về mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020-2025, bà Trần Tuệ Hiền nhấn mạnh, tỉnh Bình Phước phấn đấu trở thành tỉnh công nghiệp, thuộc nhóm các tỉnh phát triển nhanh và bền vững. Có quy mô kinh tế khá trong khu vực kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. 

Bình Phước khai mạc Đại hội Đảng bộ lần thứ XI ảnh 4
Công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước được khánh thành vào tháng 9-2020. Ảnh: LÊ ÁNH

Song song với đó, tỉnh Bình Phước tăng cường kết nối vùng, hoàn thành chính quyền điện tử, đô thị thông minh, từng bước chuyển sang chính quyền số, đảm bảo an ninh quốc phòng. Tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Phấn đấu đến năm 2025 thu ngân sách đạt hơn 18 nghìn tỷ đồng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 185 nghìn tỷ đồng.

Trong đó, tỉnh Bình Phước đề ra 3 đột phá chiến lược như: Đột phá đầu tư kết cấu hạ tầng, đột phá trong cải cách thủ tục hành chính, đột phá phát triển nguồn nhân lực.

Trong sáng nay, Đại hội sẽ tiếp tục sẽ thảo luận và thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của các cấp ủy đảng; của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh vào Dự thảo các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Viêt Nam nhất trí cao với phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu Đại hội đề ra.

Ông nhấn mạnh: Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bình Phước phải nhìn nhận thẳng thắn những hạn chế như, quy mô kinh tế của tỉnh còn nhỏ so với các tỉnh trong vùng. Vốn đầu tư phát triển còn ít so với nhu cầu, hiệu quả sử dụng vốn chưa cao. Môi trường đầu tư, kinh doanh chưa thật sự thông thoáng. Đời sống một bộ phận nhân dân vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn. Việc bố trí nhân sự theo đề án vị trí việc làm có nơi còn lúng túng…

Ông Mẫn cũng đề nghị Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bình Phước phải tập trung, quyết liệt khắc phục các hạn chế và  tập trung hoàn thành tốt những nội dung mà phương hướng trong nhiệm kỳ tới đề ra.

Phát biểu chào mừng Đại hội, ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư tỉnh ủy Bình Phước cho biết: Đại hội lần thứ XI đảng bộ tỉnh là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa trọng đại, động viên toàn đảng bộ, quân và dân trong tỉnh.

Bình Phước khai mạc Đại hội Đảng bộ lần thứ XI ảnh 5
Ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư tỉnh ủy Bình Phước phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: TRẦN THỂ

Chủ đề Đại hội lần này là: “Nâng cao vai trò lãnh đạo của đảng, phát huy truyền thống cách mạng và sức mạnh đoàn kết toàn dân; tập trung phát triển kinh tế, chăm lo đời sống nhân dân; đảm bảo quốc phòng – an ninh vững chắc".

“Đoàn chủ tịch đề nghị mỗi đại biểu hãy phát huy đoàn kết, mở rộng dân chủ, giữ vững kỷ cương, tăng cường sáng tạo, đẩy mạnh phát triển, góp phần cho Đại hội thành công, đáp ứng sự tin tưởng và mong đợi của Trung ương Đảng, của toàn Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh” - ông Lợi nhấn mạnh.