Bình Phước: Thị xã Bình Long có tân chủ tịch và phó chủ tịch

Ngày 28-8, Hội đồng nhân dân thị xã Bình Long (Bình Phước), tổ chức kỳ họp thứ XI (nhiệm kỳ 2016-2021), với nội dung chính là kiện toàn các chức danh chủ chốt của UBND thị xã. Tham dự kỳ họp có 29/30 đại biểu.

Bình Phước: Thị xã Bình Long có tân chủ tịch và phó chủ tịch ảnh 1
Bà Hoàng Thị Hồng Vân, tân Chủ tịch UBND thị xã Bình Long. Ảnh: Ban Tuyên giáo thị xã Bình Long

Tại kỳ họp, bà Hoàng Thị Hồng Vân (Phó bí thư thị ủy, Quyền Chủ tịch UBND thị xã), trúng cử chức danh Chủ tịch UBND thị xã, với 100% đại biểu tham dự tán thành.

Ông Nguyễn Anh Đức (Uỷ viên BTV Thị ủy, Chủ tịch UBMTTQVN thị xã), cũng trúng cử chức danh Phó chủ tịch UBND thị xã, với 100% đại biểu tham dự tán thành.

Bình Phước: Thị xã Bình Long có tân chủ tịch và phó chủ tịch ảnh 2
Ông Nguyễn Anh Đức , tân Phó chủ tịch UBND thị xã Bình Long. Ảnh: Ban Tuyên giáo thị xã Bình Long

Dịp này, kỳ họp cũng tiến hành miễn nhiệm chức danh chủ tịch UBND thị xã đối với ông Vũ Hồng Dương do nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1-8-2020.

Ngoài ra, kỳ họp đã tiến hành miễn nhiệm một số thành viên UBND, HĐND và bầu bổ sung các ủy viên UBND thị xã, nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo quy định.