Bình Phước triển khai nhiều giải pháp chống tham nhũng

Hiện đề án này đã được triển khai tại các cơ quan, ban ngành trong tỉnh để thực hiện.

Mục tiêu quan trọng của đề án trên nhằm thực hiện thành công các mục tiêu “Ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí; tạo bước chuyển biến rõ rệt để giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế-xã hội; củng cố lòng tin của nhân dân; xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh; đội ngũ cán bộ, công chức kỷ cương, liêm chính…”.

Đặc biệt đề án chú trọng nhiều giải pháp trong công tác PCTN. Đề án xác định đây là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị và cần có sự tham gia, giám sát của đại bộ phận quần chúng nhân dân; phải được cơ quan, đơn vị, sở ngành, địa phương triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả trên địa bàn toàn tỉnh.

Đề án nhấn mạnh đến việc tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân trong tỉnh về PCTN. Cùng đó là việc chú trọng nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của tổ chức đảng và đảng viên, tăng cường vai trò của chi bộ trong quản lý, giáo dục đảng viên.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc xử lý tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố; công tác thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng. Đồng thời bảo vệ khen thưởng người tố cáo tham nhũng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm