Bình Thuận kỷ luật 20 đảng viên sai phạm về tài chính, đất đai

Ngày 28-9, nguồn tin của PLO cho biết Tỉnh ủy Bình Thuận vừa tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: UBKT

Theo đó, Tỉnh ủy Bình Thuận yêu cầu các cấp ủy đảng, Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp phải thực hiện toàn diện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng. Trong đó đặc biệt quan tâm đến những lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực như: Đất đai, tài chính, công tác cán bộ...

Riêng từ năm 2013, từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đến nay, UBKT Tỉnh ủy Bình Thuận đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Quy chế phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong tỉnh triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Trọng tâm là các công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực.

UBKT Tỉnh ủy đã phối hợp, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra đối với 29 lượt tổ chức đảng và tám đảng viên là bí thư, phó bí thư cấp ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mua sắm tài sản công, đầu tư xây dựng cơ bản.

Qua kiểm tra, UBKT đã chỉ ra những hạn chế, thiếu sót để các cấp ủy, tổ chức đảng chấn chỉnh, khắc phục kịp thời.

UBKT Tỉnh ủy cũng phối hợp, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thi hành kỷ luật đối với bốn đảng viên, trong đó khiển trách ba người, cách chức một người. Nội dung sai phạm là về quản lý tài chính; thi đua, khen thưởng; công tác tổ chức, thực hiện chính sách đối với công chức; việc kê khai tài sản, thu nhập.

Ngoài ra, UBKT Tỉnh ủy cũng phối hợp kiểm tra bốn tổ chức đảng về trách nhiệm trong lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị, quản lý tài chính, quản lý đất đai; trách nhiệm trong công tác giáo dục cán bộ, đảng viên; việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện kê khai tài sản, thu nhập; công tác cán bộ.

Qua kiểm tra, UBKT kết luận có một tổ chức đảng sai phạm, đề nghị thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo; yêu cầu kiểm điểm nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với ba tổ chức đảng.

UBKT còn kiểm tra 35 đảng viên về nội dung: Thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo quản lý tài chính; lĩnh vực tài chính ngân hàng; kê khai tài sản; chế độ công tác phí; lĩnh vực đất đai... và đã kết luận có 20 trường hợp vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xem xét, thi hành hành kỷ luật tám trường hợp (hai khiển trách, một cảnh cáo, ba cách chức, hai khai trừ) và đã thi hành kỷ luật theo thẩm quyền 12 trường hợp (năm khiển trách, hai cảnh cáo, năm cách chức). Trong số này, có ba trường hợp bị khởi tố bị can (bắt tạm giam hai trường hợp, một trường hợp tại ngoại trong vụ sai phạm đất đai tai TP Phan Thiết).

Tuy nhiên theo UBKT Tỉnh ủy, việc phát hiện tham nhũng qua công tác kiểm tra, giám sát vẫn còn hạn chế, nhất là những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực. Do đó cần phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong kiểm tra, giám sát cũng như vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền.

Các cơ quan, ban, ngành cần phải tăng cường phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; chủ động nắm bắt thông tin và kiểm tra khi tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm, đồng thời xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp vi phạm.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm