Ông Putin cách chức 5 tướng lĩnh

Ông Putin cách chức 5 tướng lĩnh

(PLO)- Truyền thông Nga cho biết ông Putin đã cách chức các tướng lĩnh nói trên trong một quy trình cải tổ nhân sự tiêu chuẩn.