Bình Thuận lại nóng ruột với tro xỉ ở Vĩnh Tân

Ngày 25-12, ông Võ Thanh Bình, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận, đã ký văn bản thông báo kết luận của ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch UBND tỉnh, sau cuộc họp giao ban tháng 11 và 12-2018 với các đơn vị về các vấn đề liên quan đến Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, Cảng tổng hợp Vĩnh Tân.

Bình Thuận lại nóng ruột với tro xỉ ở Vĩnh Tân  ảnh 1
Tàu than cập cảng Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Cụ thể, trong tháng 11 và tháng 12-2018, các sở, ngành liên quan, các chủ đầu tư tiếp tục bám sát, thực hiện nghiêm túc, không để xảy ra các sự cố môi trường tại khu vực. 

Tuy nhiên, một số nhiệm vụ trọng tâm vẫn chưa hoàn thành và triển khai rất chậm so với chỉ đạo của tỉnh, nhất là chưa ban hành Quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh trật tự và khai thác, sử dụng hiệu quả các công trình hạ tầng dùng chung tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân.

Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 và Vĩnh Tân 2 chưa phê duyệt Đề án tiêu thụ tro xỉ (những việc này UBND tỉnh đã chỉ đạo từ cuộc họp giao ban tháng 9-2018 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành).

Công tác sử dụng, tiêu thụ tro, xỉ của nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 còn rất chậm, chưa giải phóng hiệu quả lượng tro, xỉ tồn đọng trong thời gian qua và thải ra trong thời gian tới, trong khi đây là một trong những vấn đề rất quan trọng góp phần quản lý, kiểm soát, giám sát và đảm bảo môi trường trước mắt và lâu dài của Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân.

Bình Thuận lại nóng ruột với tro xỉ ở Vĩnh Tân  ảnh 2
Một góc Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân

Trong thời gian tới, bắt đầu vào cao điểm mùa khô, gió bấc, tiếp tục tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra sự cố môi trường làm ảnh hưởng đến đời sống nhân dân tại khu vực, nhất là hiện tượng phát tán bụi tại bãi xỉ.

Do đó chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam khẩn trương chỉ đạo Tổng Công ty Phát điện 3 và các chủ đầu tư nhà máy nhiệt điện ban hành Quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ môi trường, an ninh trật tự và sử dụng hiệu quả các công trình dùng chung của Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân trong tháng 12 năm 2018 theo ý kiến chỉ đạo của Bộ Công Thương. Đơn vị nào không thực hiện đề nghị báo cáo Bộ Công Thương để xử lý.

Cạnh đó, khẩn trương chỉ đạo chủ đầu tư các nhà máy tại trung tâm rà soát để lập, phê duyệt đề án xử lý, tiêu thụ tro xỉ đến năm 2020 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện các nhiệm vụ được các bộ, ngành trung ương và UBND tỉnh giao liên quan đến hoạt động vận hành và đảm bảo môi trường, giải quyết tro, xỉ của các nhà máy tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân.

Chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 và 4 mở rộng. Tiếp tục duy trì các các giải pháp để ngăn ngừa bụi phát tán từ quá trình hoạt động, xây dựng Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2, 4, 4 mở rộng, đặc biệt là tại khu vực kho than, cảng nhập than và bãi xỉ.

Tiếp tục cùng với tỉnh kiến nghị Bộ Xây dựng ban hành các chỉ dẫn kỹ thuật, định mức sử dụng tro, xỉ trong công tác san lấp; đánh giá hợp chuẩn, hợp quy đối với tro xỉ làm vật liệu xây dựng, vật liệu xi măng theo quy định của Bộ Xây dựng, để đẩy nhanh việc sử dụng tro, xỉ vào các lĩnh vực này.

Phối hợp với Sở TN&MT, Văn phòng UBND tỉnh tham mưu UBND tỉnh văn bản gửi Bộ Công Thương sớm chỉ đạo tổ chức đơn vị đầu mối và chủ thể quản lý chịu trách nhiệm trước Bộ và địa phương. Trên cơ sở đó, tiếp tục kiến nghị và thực hiện các hồ sơ, thủ tục theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để đưa Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân vào giám sát đặc biệt về môi trường, công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Bình Thuận lại nóng ruột với tro xỉ ở Vĩnh Tân  ảnh 3
Bãi xỉ Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Đối với Tổng Công ty Phát điện 3: Đôn đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Mãi Xanh khẩn trương hoàn thành việc thí nghiệm các sản phẩm để sử dụng, tiêu thụ tro, xỉ có hiệu quả; tăng cường tìm kiếm các đối tác để tiêu thụ tro, xỉ trong các lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng, san lấp... để giải phóng lượng tro xỉ tồn đọng tại bãi.

Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1, Công ty Cổ phần Năng lượng Vĩnh Tân 3, Công ty Cổ phần Cảng tổng hợp Vĩnh Tân, Công ty Cổ phần Đầu tư Mãi Xanh: Tiếp tục thực hiện đầy đủ các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn xây dựng và vận hành thử nghiệm theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt và quy định pháp luật hiện hành.

Các chủ đầu tư phải gửi phương án bảo vệ môi trường về UBND huyện và Tổ giám sát để biết và phối hợp trong việc kiểm tra, giám sát. Trong đó, yêu cầu Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 phải thực hiện nghiêm túc các trình tự thủ tục quy định kể cả trong quá trình chạy thử và vận hành chính thức; đồng thời, khẩn trương thi công các bờ đê chia ô trong bãi thải xỉ theo phương án chôn lấp tro, xỉ đã xây dựng.

UBND huyện Tuy Phong: Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc vận chuyển, đổ đất thải từ các công trình xây dựng để xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định pháp luật; Phối hợp với Tổng Công ty Phát điện 3 và Ban quản lý Nhiệt điện Vĩnh Tân nạo vét, khơi thông lòng kênh suối Chùa đoạn gần quốc lộ 1A để đảm bảo thoát nước tại suối Chùa khi mưa lớn.

Sở TN&MT: Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, Tổng Công ty Phát điện 3, các chủ đầu tư triển khai cung cấp các thông tin về công bố, công khai các chỉ tiêu quan trắc về môi trường tại khu vực nhà máy theo quy định đến các phương tiện thông tin đại chúng, cơ quan báo chí địa phương và nhân dân xã Vĩnh Tân để cộng đồng và nhân dân giám sát tình hình cũng như kết quả kiểm soát môi trường trong quá trình hoạt động, vận hành tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân. Tiếp tục theo dõi, giám sát chất lượng nước biển ven bờ, nước thải sau xử lý, nước xả làm mát, khí thải và bãi xỉ của các nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1, 2, 4; phối hợp Cục Bảo vệ môi trường miền Nam giám sát chặt chẽ việc vận hành thử nghiệm Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng.

Sở Xây dựng: Hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn hợp quy về tiêu thụ tro xỉ theo quy định. Tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch sử dụng tro xỉ trên địa bàn để báo cáo Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương, Bộ TN&MT.

Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp với UBND huyện Tuy Phong và các nhà thầu rà soát, đề xuất cụ thể kế hoạch đầu tư hạ tầng thiết yếu tại xã Vĩnh Tân theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Phó Thủ tướng Chính phủ.

Công an tỉnh: Xây dựng kế hoạch triển khai các biện pháp nắm tình hình, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người, tăng cường kiểm tra, kiểm soát tình hình an ninh trật tự tại khu vực, duy trì các đợt cao điểm để trấn áp tội phạm tại khu vực, nhất là các đội tượng hoạt động bảo kê, gây rối an ninh trật tự. Tiếp tục phối hợp với Sở, ngành liên quan và Tổng Công ty Phát điện 3 sớm tham mưu UBND tỉnh trình Bộ, ngành Trung ương xem xét đưa Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân vào giám sát đặc biệt về môi trường, công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.