Bỏ bồi dưỡng tin học, ngoại ngữ đối với cán bộ, công chức, viên chức

Nghị định 89/2021 sửa đổi Nghị định 101/2017 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức có hiệu lực từ ngày 10-12-2021 đã có những thay đổi quan trọng liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng đối với dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Cụ thể tại Điều 16, Nghị định 101/2017 quy định cán bộ, công chức, viên chức sẽ phải bồi dưỡng những nội dung về:  

- Lý luận chính trị.

- Kiến thức quốc phòng và an ninh.

- Kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước.

- Kiến thức quản lý chuyên ngành, chuyên môn, nghiệp vụ; đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; kiến thức hội nhập quốc tế.

- Tiếng dân tộc, tin học, ngoại ngữ.

Tuy nhiên, tại Nghị định 89/2021 đã bỏ nội dung bồi dưỡng tiếng dân tộc, tin học, ngoại ngữ đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Như vậy, kể từ ngày 10-12 tới đây, các chương trình bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức sẽ không còn nội dung về tin học, ngoại ngữ.

Ngoài ra, trong trường hợp cán bộ, công chức, viên chức đã có các chứng chỉ hoàn thành các chương trình bồi dưỡng quy định tại khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 7 Điều 17 Nghị định 101/2017 (các chứng chỉ bồi dưỡng từ 1 đến 8 tuần đối với từng cấp bậc, chức vụ…) hoặc đã được bổ nhiệm vào chức vụ, ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức trước ngày 30-6-2022 thì không phải tham gia các chương trình bồi dưỡng tương ứng theo quy định của Nghị định 89/2021.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bác bảo vệ bên hàng hoa sứ gây bão mạng xã hội

Bác bảo vệ bên hàng hoa sứ gây bão mạng xã hội

(PLO)- Thấy hoa sứ trắng mới rụng còn tươi và đẹp, bác Nguyễn Tài (bảo vệ tại trường Đại học KHXH&NV -  ĐHQG TP.HCM) đã nhặt những bông hoa gài vào hàng cây xanh. Hành động nhỏ ấy đã nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng.