Từ khóa:

#bộ GTVT
Tìm thấy 2233 kết quả
Khuyến khích tư nhân đầu tư đường sắt cao tốc

Khuyến khích tư nhân đầu tư đường sắt cao tốc

(PLO)- Bộ GTVT đề xuất đưa vào Luật Đường sắt (sửa đổi) các quy định đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam để đảm bảo tính pháp lý khi triển khai và khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, xây dựng.