Đề xuất thay đổi quy định về đào tạo cán bộ

Đề xuất thay đổi quy định về đào tạo cán bộ

(PLO)- Theo đề xuất của Bộ Nội vụ, giảng viên cao cấp phải có bằng tiến sĩ phù hợp với chuyên môn, chuyên ngành giảng dạy, có trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước đáp ứng yêu cầu.