Bộ Tài chính đề xuất mức thu lệ phí đăng ký cư trú online bằng một nửa nộp trực tiếp

(PLO)-  Theo dự thảo của Bộ Tài chính, công dân Việt Nam khi thực hiện thủ tục đăng ký cư trú thì phải nộp lệ phí theo quy định chung, thay vì HĐND cấp tỉnh quyết định như hiện nay và mức phí khi nộp trên Cổng dịch vụ công quốc gia rẻ hơn một nửa so với nộp trực tiếp.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm