9 tháng, phát hiện 98 cơ quan vi phạm về công khai minh bạch

(PLO)-  Công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực từ đầu năm 2022 đã trả lại cho tổ chức, cá nhân 145,3 tỉ đồng; 4,6 ha đất...
9 tháng, phát hiện 98 cơ quan vi phạm về công khai minh bạch ảnh 1